Ambassadors 0

İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile D8 Görüşmemiz

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluşunun 24’üncü yıldönümü münasebetiyle Teşkilatın oluşumunda kilit ve kurucu rol oynayan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Necmettin Erbakan’ı bu vesileyle hayırla yâd edi- yor, rahmetle anıyoruz. D-8 Grubu, bundan yirmi dört yıl önce sadece üye ülkeler arasındaki gelişmişlik ve ekonomik işbirliği düzeyini artırmak için değil, aynı zamanda Müslüman ulusların kalkınma ve refahını artırmak için de itici bir güç olarak hareket etmek adına, İstanbul’da, gelişmekte olan sekiz Müslüman ülkenin yani İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya’nın katılımıyla bölge ötesi bir ekonomik birlik olarak kuruldu.

Söz konusu teşkilatın oluşumu, ülke liderlerinin uluslararası ilişkilerdeki gelişmelerden kaynakla- nan ihtiyaç ve gereksinimlere verdiği akıllıca bir cevaptı. Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler, tabiatı gereği birçok ülkeyi başkalarıyla işbirliği yapmaya ve ortaklığa zorlarlar. Hükümetler, çıkarlarını güvence altına almak ve kalkınma strateji- lerini ilerletmek için tek başlarına hareket edemeyeceklerinin ve fayda sağlamak için diğer ülkelerle yakınlaşma, işbirliği ve ortaklığa yönelmek dışında bir seçenekleri olmadığının farkındadırlar. Aralarındaki büyük coğrafi mesafeye rağmen D-8’e üye ülkeler arasında var olan kültürel ve manevi ortak noktalar ve bu ülkelerin ekonomileri arasındaki çeşitli kapasiteler ve tamamlayıcı özellikler ve de uluslararası ilişkiler- deki gelişmelerden kaynaklanan gereksinimler, D-8 Grubu’nun, işbirliği için daha iyi fırsatlar sunulması ve ortak amaç ve hedef- lerin gerçekleştirilmesi için bir platform olarak şekillenmesinde üye ülkeler arasında daha fazla yakınlaşma ve işbirliği için ortak bir saik ve güdü oluşturmuştur. D-8 ülkelerinin sahip olduğu bir milyarı aşkın insan nüfusu, genç ve dinamik insan gücü, geniş siyasi coğrafyası, devasa petrol ve gaz rezervleri ve diğer doğal kaynaklar ve birçok avantaj ve kapasite, D8 Grubu’nun bölgeler arası işbirliği- nin başarılı bir modeli haline dönüşmesi için gerekli koşulları sağlamaktadır.

D-8 Grubu yirmi yılı aşkın faaliyeti süresince, üyeler arasında etkili ekonomik işbirliğini düzeyini artırmak amacıyla değerli ve verimli bir platform sağlamak için birçok en- gelden geçmeyi başardı. Teşkilat, üye ülkelerin küresel ekonomideki konumunu güçlendirmek, ticaret, enerji, bilim ve teknoloji ilişkilerin- de yeni fırsatlar yaratmak ve uluslararası karar alma sürecine etkin katılımlarını güçlendirmek ve niha- yetinde üye ülkelerin vatandaşlarının refahını ve yaşam kalitesini artırmak için gerekli iyi kapasitelere sahip olduğunu göstermiştir. D-8 ülkelerinin zengin İslam kültürü ve devasa beşeri sermayesi ile bir- likte en dikkat çeken varlıklarından birisi 8 ülkenin ve dünyadaki diğer Müslüman ülkelerin geniş pazarı olmasıdır. 8 ülke arasındaki mevcut ticaret hacmi gerçek ticaret kapasitelerinden uzaktır. D-8 ülkeleri arasındaki ticaret hacminin toplam değeri 100 milyar doların üzerinde ve yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 6’dır. Ancak D-8 Grubu üyeleri arasında iç ticaret hedefi 500 milyar dolardır; bu da uygun kolaylıklar sağlamayı gerektirmektedir.

D-8 Grubu üyelerinin tercihli ticaret anlaşmasının sonuçlandırılması, üye ülkelerin işadamları ve tüccarları için vize sürecinin basitleştirilmesi dahil olmak üzere son yıllarda yaptığı anlaşmalar, D8 Grubu’nun ilerici ve ileriye dönük bir organ olarak gösterilmesinde değerli girişimlerdendir. D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması’nın hayata geçirilmesinin taşıdığı önemin altını çizerek, finansal ve bankacılık işbirliği ve ödeme mekanizmaları gibi diğer kolaylaştırıcı mekanizma ve yolları da aramak gerekir.